Fjellstuene på Dovrefjell

Fjellstuene på Dovrefjell

Ferdselen over Dovrefjell har vært her fra urgamle tider. Men det er først på 1600-tallet det kommer en systematisk etablering og utbygging av et vegnett i Norge. Det er på denne tiden fjellstuene på Dovrefjell dukker opp igjen fra historiens glemsel.