Mandag 15. mai mottok prosjektleder Jan Adriansen i Statens vegvesen EUs kulturminnepris Europa Nostra Awards for restaureringen av Kongevegen over Filefjell.

Restaureringsprosjektet ble ferdigstilt i 2016 etter flere års arbeid med å istandsette den gamle Kongevegen som ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Nå står Kongevegen ferdig restaurert med nye broer, opprustete murer og informasjonsskilt. Kongevegen har dermed blitt en sammenhengende turveg fra Vang i Valdres til Lærdalsøyri.

Prosjektet som startet i 2010, har blant annet vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, Riksantikvaren, regionale og lokale myndigheter, lokale museer, samt lokalt næringsliv. I tillegg ble det innhentet ekspertise fra Nepal og Tyskland for å gjennomføre restaureringen. Utveksling av kunnskap og det brede samarbeidet på kryss av nasjoner og mellom ulike nasjonale, regionale og lokale partnere ble fremhevet av juryen som en viktig kvalitet ved prosjektet.

Les videre om prisen på Europa Nostra Awards sine egne hjemmesider.

Foto: Vindhella, Kongevegen over Filefjell, Sverre Hjørnevik.