Historiske vandringer på Kongevegen i høst

Historiske vandringer på Kongevegen i høst

Prosjekt Kongevegen over Dovrefjell arrangerer to historiske vandringer i høst. Søndag 25. august går vi Kongevegen over Allmannrøysa, og lørdag 21. september vil vi gå Kongevegen over Hjerkinnhø. Alle er hjertelig velkomne! Les mer om turene her.

Krye karar på Kongevegen.

Krye karar på Kongevegen.

Langs gamle vegfar, som Kongevegen over Dovrefjell, er det mange fortellinger for den som har tid til å stoppe opp og har noen til å fortelle. Flere av disse fortellingene fra Dovrefjell handler om Olav den Hellige. De ligger der på rekke og rad, nærmest som varder som viser vei over fjellet og peker videre mot Trondheim og Nidarosdomen.

Kongevegen over Dovrefjell – en forbindelseslinje mellom datidens og nåtidens reisende

Kongevegen over Dovrefjell – en forbindelseslinje mellom datidens og nåtidens reisende

Sommeren 1685 reiste kong Christian V over Dovrefjell. Den dansk-norske kongen var på sin rituelle kongeferd gjennom Norge mot Trondheim. Hele kongefølget måtte ri til hest over Dovrefjell, og fulgte gamle stier og tråkk som har gått over fjellet siden middelalderen. I 1704 var det nok en kongeferd over fjellet. Denne gang var det Christian V’s sønn, Fredrik IV, som hadde lagt ut på sin norgesreise. Kildene forteller at Fredrik IV kunne gjennomføre reisen over fjellet med tohjuls karjoler, noe som tilsier at det har vært en betydelig oppgradering av vegstandarden siden sist kongeferd. Hva skjedde i løpet av disse årene? Hvem anla denne nye kjørbare vegen over fjellet? Spørsmålene er mange, og i dag kjenner vi bare til bruddstykker av historien om den første kongevegen over Dovrefjell.

Fjellstuene brenner

Fjellstuene brenner

Å reise over Dovrefjell på vinterstid har alltid vært en utfordring. Men aldri har det vært så vanskelig som vinteren 1718-1719. Denne vinteren for 300 år siden var det ingen som kunne tilby mat og overnatting for de reisende. Det var heller ikke mulig å bytte hester eller skaffe dem fór inne på fjellet. Hva var det som hadde hendt? 

Den 2. og 3. desember 1718 ble de fire fjellstuene på Dovrefjell påtent, 117 hus brant ned og det ble svært krevende å reise over fjellet. Hvorfor skjedde dette? 

Vårstigen - nå har vegetasjonsryddingen startet

Vårstigen - nå har vegetasjonsryddingen startet

I høst startet arbeidet med å rydde kongevegen over Vårstigen. I løpet av noen få uker ble einerbusker og bjørketrær fjernet langs Vårstigen mellom Nestavollen og Tandsætra. Ryddingen er viktig for å få kongevegen fram i lyset. Det har også gitt oss ny kunnskap om kongevegen.

Rapporten fra forprosjektet - les den her!

Rapporten fra forprosjektet - les den her!

Rapporten fra Forprosjekt Kongevegen over Dovrefjell sammenfatter alle funn og vurderinger som ble gjort i forprosjektfasen. Hele rapporten kan leses her.

Guidede vandringer på Kongevegen over Dovrefjell sommeren 2018

Guidede vandringer på Kongevegen over Dovrefjell sommeren 2018

Lørdag 25. august kan du være med på vandring på kongevegen over Vårstigen. Vandringen går fra parkeringen på Gammelholet (søndre parkering til Vårstigen) til Nestavollen. Oppmøte på Gammelholet kl. 12.00. Ankomst Nestavollen ca. kl. 17.00. Påmelding til vandringen på Vårstigen kan gjøres til Marit Johansson på marit.johansson@vegvesen.no.

Kartleggingen av kongevegen gir resultater

Kartleggingen av kongevegen gir resultater

I løpet av sommeren 2017 har vi kartlagt hele Kongevegen over Dovrefjell. Vi har funnet flere ukjente strekninger, parallelle strekninger, spor etter vegforbedringer, brufundament og varder. I tillegg fant vi en del av en kavlebru mellom elvene Vesle-Hondyrju og Hondyrju

Kongevegen på sykkel

Kongevegen på sykkel

Nå kan du sykle Kongevegen over Dovrefjell. Deler av den nye, flotte sykkelvegen over Dovrefjell (Nasjonalparkvegen over Dovrefjell) er lagt på en historisk vegtrasé mellom Dovregubbens hall og Hjerkinn. Vegparsellen er hentet fram i lyset igjen, etter å ha ligget gjengrodd og ute av bruk i lang tid.

Kartleggingen av kongevegen skrider fram - nye oppdagelser hver dag!

Kartleggingen av kongevegen skrider fram - nye oppdagelser hver dag!

I juli har vi hatt en intensiv fase av kartleggingen av Kongevegen. Nye oppdagelser gjøres hver dag, og det bekrefter nødvendigheten av å gjennomføre en fullstendig kartlegging av Kongevegen over Dovrefjell. Ved Vålåsjøen er det små strekninger som skjuler seg mellom E6 og den gamle riksvegen, og før Hjerkinn fjellstue har vi funnet to parallelle løp av kongevegen, mens langs Vårstigen har vi oppdaget en tidlig fase av kongevegen som ligger under dagens trasé. Det er spennende tider!

Kongevegen over Dovrefjell på NRK

Kongevegen over Dovrefjell på NRK

Det har vært to innslag om Kongevegen på NRK. Da Sommertoget passerte Dovrefjell den 7. juli fikk vi en anledning til å fortelle om prosjektet på Fokstua stasjon. NRK Hedmark og Oppland laget også en fin reportasje om Kongevegen over Dovrefjell i mai. Du kan se reportasjen her. 

Fuktige forPOSTfektninger. Om Stattholder Hanibal Sehesteds reise over Dovrefjell i 1644.

Fuktige forPOSTfektninger. Om Stattholder Hanibal Sehesteds reise over Dovrefjell i 1644.

En viktig begrunnelse for å utbedre og utvikle vegnettet i Norge var posten. Danmark hadde fått sitt postvesen i 1624, men Norge var ikke ennå påtenkt. I april 1642 fikk Norge en ny stattholder. Han het Hanibal Sehested og gjennom han opplevde landet en markant utvikling av statsapparatet, en del av dette var opprettelsen av et eget postvesen i Norge.

Kontraster og lange linjer på Dovrefjell

Kontraster og lange linjer på Dovrefjell

”Enig og tro til Dovre faller” var Eidsvollsmennenes enighetserklæring i 1814. Hvorfor valgte de nettopp denne erklæringen? Dovrefjell er det nærmeste en kommer et nasjonalt hellig fjell, skriver professor i religionshistorie Gro Steinsland. Vi finner igjen Dovrefjell i skapelsesmytene til det norske folk i norrøne myter, Orknøyene har opphavsmyter knyttet til Dovrefjell, sagalitteraturen forener det norrøne folket og samene på Dovre.

Veiarbeid i den mørke ensomme klippedal på 1850-tallet

Veiarbeid i den mørke ensomme klippedal på 1850-tallet

På midten av 1800-tallet skjedde det store endringer med veien ned Drivdalen. I en artikkel i Morgenbladet 30. juli 1853 kan vi lese om Chausseen i Drivdalen som endret seg fra å være ”det værste stykke på veien fra Christiania til Trondheim” til å ”slynge seg ned ved Drivelvens bredd, jevn og slet som stuegulvet”.

Studietur til Kongevegen over Filefjell

Studietur til Kongevegen over Filefjell

I dagene 7.-9. juni var prosjektgruppa for Kongevegen over Dovrefjell på studietur til Filefjell. I Vang og Lærdal har de gjennomført et fantastisk fint prosjekt med tilrettelegging av Kongevegen over Filefjell. Dette er et viktig læringssted for vårt prosjekt på Dovrefjell.