IMG_5859_red.jpg
IMG_6192.jpg
IMG_5859_red.jpg

Organisering


Organisering

SCROLL DOWN

Organisering


Organisering

Prosjekteier er Statens vegvesen Region øst. Marit Johansson er prosjektleder.

Samarbeidspartnere er:

  • Statens vegvesen region midt og øst
  • Statens vegvesen Norsk vegmuseum
  • Oppland fylkeskommune
  • Trøndelag fylkeskommune
  • Dovre kommune
  • Oppdal kommune
  • Pilegrimssenter Dovrefjell
  • Dovrefjell nasjonalparkstyre
  • Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
  • Gudbrandsdalsmusea
IMG_6192.jpg

Kontakt oss


Kontakt oss

Kontakt oss


Kontakt oss

Bruk gjerne kontaktskjemaet under ved spørsmål eller ytterligere informasjon om prosjektet

 
Navn *
Navn

Kontoradresser er:

Statens vegvesen Region øst, Østensjøveien 34, Oslo

Pilegrimssenter Dovrefjell, Villreinsenteret, Hjerkinn

 
Fotograf - bilder over: Kjetil Rolseth