I høst vil prosjekt Kongevegen over Dovrefjell arrangere to historiske vandringer langs Kongevegen. Første vandring arrangeres søndag 25. august. På denne vandringen vil vi gå Kongevegen over Hardbakken - fra Åteigen i Dovre til Fokstugu. Turen tar ca. 4 timer. I løpet av turen vil vi vise fram kulturminner og vegfar, og fortelle flere av de historiene som Kongevegen rommer. Hans-Jacob Dahl vil være guide.

Den andre turen i høst arrangeres lørdag 21. september. Turen går da til Kongevegen over Hjerkinnhø. Vi starter turen på parkeringen ved Jøroskloppa og går til Hjerkinn fjellstue. Turen tar ca. 3 timer. På denne turen vil vi gi et innblikk i Kongevegens historie og vise fram flere veghistoriske kulturminner som vi har oppdaget på strekningen. Marit Johansson er guide på denne turen.

Nærmere beskjed om oppmøte og praktisk informasjon kommer senere.

Påmelding kan gjøres til Marit Johansson på tlf. 95744388 eller e-post: marit.johansson@vegvesen.no

Velkommen!

Allmannrøysa ved Kongevegen. Foto: Ann Kristin Engh

Allmannrøysa ved Kongevegen. Foto: Ann Kristin Engh