Hageseter ligger like ved Pilegrimsleden, 4 km sør for Hjerkinn på en gammel seterstul med aktiv seterdrift. Hageseter tilbyr overnatting i moderne hytter.

Nett:    http://www.hageseter.no
E-post:    post@hageseter.no
Telefon:    +47 612 42 960/ +47 991 00 846