Det har vært to innslag om Kongevegen over Dovrefjell på NRK. Da Sommertoget passerte Dovrefjell den 7. juli, fikk vi en anledning til å fortelle om prosjektet på Fokstua stasjon. NRK Hedmark og Oppland sendte også en fin reportasje om Kongevegen over Dovrefjell i mai. Det var NRKs journalist Even Lusæter som laget reportasjen, med intervjuer av både Hans-Jacob Dahl og Marit Johansson. Opptakene ble gjort ved Åteigen på Dovre og på Kongevegen opp mot Hardbakken. I disse områdene er Kongevegen i dårlig stand på grunn av utvaskinger av vegen og vannmasser som danner dammer i vegen. Det ble også filmet ved Fokstua på Dovrefjell hvor Kongevegen er blitt brutt av E6 og den tidligere riksvegen. Reportasjen ble sendt på Østnytt og Norge i dag den 29. mai. Du kan se reportasjen her: