”Enig og tro til Dovre faller” var Eidsvollsmennenes enighetserklæring i 1814. Hvorfor valgte de nettopp denne erklæringen? Dovrefjell er det nærmeste en kommer et nasjonalt hellig fjell, skriver professor i religionshistorie Gro Steinsland. Vi finner igjen Dovrefjell i skapelsesmytene til det norske folk i norrøne myter, Orknøyene har opphavsmyter knyttet til Dovrefjell, sagalitteraturen forener det norrøne folket og samene på Dovre (gjennom Harald Hårfagres møte og giftemål med samejenta Snøfrid).

Når Eidsvollsmennene erklærte ”Enig og tror til Dovre faller” var det ikke tilfeldig. Ibsen bygget videre på disse mytene med sin Dovregubben, videre er det sterke eventyrtradisjoner knyttet til området.  At filmen ”Trolljegeren” nylig la hovedhandlingen om de store trollene til Dovrefjell er neppe tilfeldig.

Foruten tro og tradisjoner er Dovrefjell full av fysiske kulturminner som viser områdets kulturhistoriske betydning de siste 10 000 år. Eksempler på dette er: Boplasser tilbake til steinalder, kanskje verdens største fangstanlegg med 1300 dyregraver, middelalderveier som pilegrimene brukte, Kongens ”Selehus” på Vesle Hjerkinn, flotte arkeologiske funn, og mye, mye mer. Mye er kjent – men mye er fortsatt uoppdaget. (ref. arkeolog Espen Finstad, Oppland fylkeskommune, notat 2011)

De lange og kontrastfylte linjer kommer spesielt sterkt fram når en ser på ferdselshistorien over fjellet. Fra de tidlige vandrere som slet seg tungt fram på enkle stier og råk til dagens moderne transportformer langs jernbane og veier, som fører oss så raskt over dette flotte fjellområdet at vi knapt merker at vi har passert.

Stikkrenn på den nye sykkelvegen over Dovrefjell. Foto: Inge Angård

Stikkrenn på den nye sykkelvegen over Dovrefjell. Foto: Inge Angård

Etableringen av pilegrimsleden har løftet fram den rike ferdselshistorien på Dovrefjell over mange år. Den nye «Nasjonalparkvegen over Dovrefjell» gjør det mulig å oppleve Dovrefjell med sykkel på en trygg måte, og samle gode natur- og kulturopplevelser på veien. Kongevegen, som ble etablert på 1700-tallet, blir nå løftet fram i lyset igjen, gamle veifar skal registreres og restaureres, og historien rundt veiene skal fram.

De første enkle sælehus over fjellet er erstattet med moderne overnattings- og serveringstilbud. Her brukes natur og kultur som viktige elementer i bedriftenes utvikling av nye produkter og tilbud til sine gjester. Natur- og kulturopplevelser er gullet i framtidens reiselivsprodukt.