I Norge fikk Hanibal Sehested mulighet til å utfolde sitt store forvaltnings- og organisasjonstalent, noe han gjorde med stor iver. Han var ukjent med mye i Norge, men ved hjelp av sine hyppige reiser rundt om i landet ble han bedre kjent med forholdene. Han interesserte seg først for bergverksindustrien og for samferdselen, senere ønsket han å omforme skatte- retts og forvarsvesenet.

En av hans reiser gikk over Dovrefjell til Trondheim. Det var i 1644 og et av formålene kan ha vært å se på veien som skulle brukes for å få posten fram. Han ønsket å ha med seg en offiser og kaptein Jørgen Bjelke ble plukket ut. Det er fra han vi har beretningen om reisen over Dovrefjell. Bjelke forteller at han ble advart mot å reise sammen med Sehested, for andre som hadde ridd med stattholderen kunne fortelle at han red så hardt at etter endt reise hadde de spyttet blod. Bjelke ble med på reisen tross advarslene og han forteller at Sehested alltid gav hestene sporer og han red hele tiden i full galopp helt til han kom til Vårstigen på Dovrefjell. Her styrtet han og hesten ned i elva Driva. Stattholderen måtte hjelpes opp fra elva av kaptein Bjelke. Herfra måtte han ri sakte og våt til han kom til en fattigmanns hytte. Her fikk han tørkets sine klær og på kvelden red de videre til Oppdal prestegård.

3 år senere, den 17. januar 1647 blir det etablert et postvesen i Norge. Det var stattholder Hanibal Sehested som tok initiativet og oppdraget eller privilegiet gav han til Henrik Morian. Forutsetningen var at faste postruter skulle komme i gang raskt. Og i april 1647 var den første postruta i Norge i gang, den gikk over Dovrefjell fra Oslo til Trondheim og motsatt en gang hver uke. Og det var bønder, postbønder som skulle frakte posten over fjellet.

Vi vet lite om vegens forfatning på denne tiden. Det vi mener å vite er at det ikke var en utbygget vei for kjøretøy, men at det var en rideveg. Det viser kongeferden fra 1685 med Christian den 5, da han og hans følge red over Dovrefjell.   

Stattholder Hanibal Sehested fikk et fuktig møte med veien over Dovrefjell, men huskes best som en dyktig stattholder som ønsket med makt og selvstendighet til Norge – og for at det var han som startet postvesenet i Norge.