Nå kan du sykle på en strekning av Kongevegen over Dovrefjell. Deler av den nye, flotte sykkelvegen over Dovrefjell (Nasjonalparkvegen over Dovrefjell) er lagt på en historisk vegtrasé mellom Dovregubbens hall og Hjerkinn. Vegparsellen er hentet fram i lyset igjen, etter å ha ligget gjengrodd og ute av bruk i lang tid.

På den gamle vegparsellen er det lagt spesiell vekt på å være skånsom mot det gamle veglegemet som ligger under, og myrer er krysset med spesiallagede klopper for å unngå å grave i vegbanen. Fram til kryssingen av E6 i Hegglingsbakken  er det også brukt steinmurte stikkrenner i stedet for moderne plaststikkrenner.

Kavlebro over myrlendt strekning. Foto: Inge Angård

Kavlebro over myrlendt strekning. Foto: Inge Angård

Den 34 km lange Nasjonalparkvegen over Dovrefjell, som ble åpnet med stor fest 2. september 2017, er blitt til gjennom et stort samarbeidsprosjekt der mange har vært involvert, både med fysisk arbeid og med økonomisk støtte. Alt fra vedhoggere som ryddet vegtraseene, via deltakere i planleggingsprosessen, til entreprenører som har lagt sin sjel i å få til et best mulig resultat for brukerne av vegen. Vegen består av eksisterende vegparseller knyttet sammen med nybygde vegstrekninger, slik at en har fått en sammenhengende flott sykkelveg over hele fjellet fra Dombås til Hjerkinn.

Viktige økonomiske bidragsytere har vært:

•Oppland fylkeskommune

•SNO – bestillingsdialogen, gjennom de lokale Nasjonalparkstyrene

•Sparebankstiftelsen

•Miljødirektoratet – Naturen som verdiskaper

•Riksantikvaren – tilskudd knyttet til istandsetting av den historiske vegen

•Dovre kommune

Eksterne bidragsytere har bidratt med ca. 50% av prosjektkostnaden på ca. 10 mill. kr. Dovre kommune har stått for resten.

Under åpningsfeiringen på Furuhaugli vanket det mange godord til kommunens prosjektleder Berit Fiksdahl. Fra prosjektet startet i 2010, har Fiksdahl loset prosjektet trygt fram slik at vi nå har en flott sykkelveg over Dovrefjell.

God tur på sykkel over Dovrefjell!

Forventningsfulle syklister på Hjerkinn stasjon. Foto: Inge Angård

Forventningsfulle syklister på Hjerkinn stasjon. Foto: Inge Angård