Både Dovre og Oppdal historielag arrangerer kvelder med tema: Kongevegen over Dovrefjell.  Prosjektleder Marit Johansson ved Pilegrimssenter Dovrefjell gir en oppsummering av kartleggingen av kongevegen som har pågått i 2017. Kartleggingen har gitt ny kunnskap om kongevegens løp over fjellet - hvilken tilstand vegen er i og hvilke behov den har for oppgradering.

På Dovre holdes arrangementet på Toftemo turiststasjon torsdag 28. september kl. 19, mens på Oppdal holdes det på Hoksenstuggu, Oppdal museum søndag 1. oktober kl. 19. Begge arrangementene er gratis.

Velkommen!

 

Kongevegen over Hjerkinnhø. Foto: Matti Bernitz

Kongevegen over Hjerkinnhø. Foto: Matti Bernitz