I høst startet arbeidet med å rydde kongevegen over Vårstigen. I løpet av noen få uker ble einerbusker og bjørketrær fjernet langs Vårstigen mellom Nestavollen og Tandsætra. Ryddingen er viktig for å få kongevegen fram i lyset. Det har også gitt oss ny kunnskap om kongevegen.

Henrik Børset, Sverre Grüner, Audun Langset og Ingunn Sneva rydder kongevegen. Foto: Marit JOhansson

Henrik Børset, Sverre Grüner, Audun Langset og Ingunn Sneva rydder kongevegen. Foto: Marit JOhansson

Ryddingen viser hvor mye av vegen som har blitt skjult av einerkratt og bjørkeskog. Nå når mye av vegetasjonen langs vegen er fjernet, har flere tørrmurer blitt synlige, vegfundament har kommet bedre fram og vi har også funnet nye strekninger av kongevegen. Det er spennende! Disse strekningene er trolig eldre strekninger av kongevegen som gikk ut av bruk da vegen ble omlagt og forbedret.

Styringsgruppen på befaring på Vårstigen. Fra høyre: Hans-Jacob Dahl, Ann Kristin Engh, Aud Hove, Berit Brendskag Lied, Ingvill Dalseg. Foto: Marit Johansson

Styringsgruppen på befaring på Vårstigen. Fra høyre: Hans-Jacob Dahl, Ann Kristin Engh, Aud Hove, Berit Brendskag Lied, Ingvill Dalseg. Foto: Marit Johansson

Rebecca Nedregotten Strand befarerer Vårstigens tørrmurer. Foto: Marit Johansson

Rebecca Nedregotten Strand befarerer Vårstigens tørrmurer. Foto: Marit Johansson

Felte trær og busker ble samlet i hiv og fløyet ut med helikopter. Det er viktig å fjerne alt som er ryddet for å få fram hele kulturminnet kongevegen. Bruk av helikopter for å fly ut vegetasjonen er den mest skånsomme måten å gjøre dette på. Det ble gjort en god innsats for å få ut alt før vinteren.

Sverre Grüner og Henrik Børset hekter hivene på kroken under helikopteret. Foto: Marit Johansson

Sverre Grüner og Henrik Børset hekter hivene på kroken under helikopteret. Foto: Marit Johansson

Til neste år vil vi fortsette ryddingen, og kanskje dukker det opp flere strekninger av kongevegen…