Det ble skrevet en rapport fra forprosjektet som ble gjennomført i 2017. Rapporten sammenfatter alle de funn og vurderinger som ble gjort i løpet av kartleggingen av Kongevegen over Dovrefjell. Les hele rapporten her!