Nå er Hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell i gang. Prosjektet vil pågå frem til 2021, og i løpet av de neste fire årene er målet å istandsette store deler av vegen, drive aktiv formidling, gjennomføre ny merking og skilting langs vegen, igangsette forskningsprosjekter, samt sikre videre drift og skjøtsel. Det er et stort arbeid som ligger foran oss, og vi håper at vi til slutt kan se en veg som er i langt bedre stand enn det den er i dag. Et hovedmål er å gjøre Kongevegen over Dovrefjell til en sammenhengende turveg slik at alle turgåere kan følge kongevegen hele vegen fra Dovre kirke til Oppdal kirke. 

Det vil bli spennende tider fremover, så følg med oss videre. Under og over sees bilder fra befaringen i forbindelse med det første møtet i samarbeidsgruppa for Hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell.

Fra venstre Geir Paulsrud fra Statens vegvesen Norsk vegmuseum, Eli Grete Nisja fra Oppdal kommune, Kristin Prestvold fra Trøndelag fylkeskommune, Knut Nytun fra Dovre kommune. Foto: Marit Johansson

Fra venstre Geir Paulsrud fra Statens vegvesen Norsk vegmuseum, Eli Grete Nisja fra Oppdal kommune, Kristin Prestvold fra Trøndelag fylkeskommune, Knut Nytun fra Dovre kommune. Foto: Marit Johansson