Det vil holdes informasjonsmøter om Hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell mandag 25. juni 2018 kl. 19-21 på Toftemo turiststasjon, Dovre og tirsdag 26. juni 2018 kl. 19-21 på rådhuset på Oppdal. På møtene vil prosjektledelsen gi en generell orientering om hovedprosjektet, informere om målsetningene med prosjektet og hvordan vi skal gå fram i forhold til restaureringen av kongevegen. Etter orienteringen vil det bli tid til spørsmål og diskusjon. Alle interesserte er velkomne. Enkel servering.